Home / News / Gebruiksvriendelijke gui voor XML-definitie en controle op afdrukken

Gebruiksvriendelijke gui voor XML-definitie en controle op afdrukken

Versie 14.10

Voor de rapportdefinitie van gepersonaliseerde menuplannen/scanformulieren is het verplicht om een XML-string te definiëren die waarden bevat die nodig zijn om te kunnen printen
(Maaltijd, meerdere pagina’s, gebruik voor scannen, enz.). Op dit moment moet de XML-string handmatig worden ingevoerd en dit blijkt niet gebruiksvriendelijk te zijn, aangezien het niet vanzelfsprekend is welke waarden in de XML-string moeten worden ingevoerd en hoe.

In versie 14.10 wordt een gebruiksvriendelijke GUI geïntroduceerd, waarbij het aanmaken van XML-strings is ingebouwd om verkeerde configuratie te voorkomen. Daarnaast is er een controle op het afdrukken van gepersonaliseerde Menu Plan/Scan Formulieren om incomplete/onvolledig gedefinieerde rapporten op te vangen.

Als “Gepersonaliseerd menuplan” of “Scanformulier” als type is geselecteerd, worden GUIcontroles voor het instellen van de waarden weergegeven.

De logica controleert de corresponderende XML-string op het moment van afdrukken en bijv. bij ontbrekende waarden voor een maaltijdmoment wordt een melding weergegeven.