Home / News / Bestellingen te voorkomen met niet geaccepteerde prijsafspranken

Bestellingen te voorkomen met niet geaccepteerde prijsafspranken

Versie 14.10

Na import van een nieuwe B2Bartikelencatalogus met gewijzigde prijzen, zal het meestal nodig zijn om de nieuwe prijzen te bekijken en te beslissen of deze acceptabel zijn of niet.

In versie 14.10 is het mogelijk om te voorkomen dat deze prijsafspraken worden besteld (zodat prijsafspraken met nieuwe prijzen niet kunnen worden besteld totdat de nieuwe prijzen zijn geaccepteerd). Dit om te voorkomen dat artikelen worden besteld tegen prijzen die achteraf niet
acceptabel blijken te zijn.